Lệnh Thị trường là gì?
Đào Tạo

Lệnh Thị trường là gì?

Lệnh Thị trường là gì? Lệnh thị trường là lệnh nhanh chóng mua hoặc bán với giá tốt nhất hiện tại. Nó cần thanh khoản được lấp đầy, có nghĩa là nó được thực hiện dựa trên các ...